Μέθοδος: Κλινική Εργοσπιρομετρία

Επιστημονική Ομάδα :

  • Διακουμόπουλος Ανδρέας-Ειδικός Καρδιολόγος
  • Dr Καρατζάνος Λευτέρης-Κλινικός Εργοφυσιολόγος Msc, Phd
  • Δημοβασίλης Χρίστος-Ειδικός Ιατρός Εργασίας-Πνευμονολόγος

Μία εξέταση, τέσσερις ταυτόχρονες δοκιμασίες κόπωσης: Καρδιολογική, Πνευμονολογική, Μεταβολική και Εργομετρική.

Παράλληλη εξέταση από τρείς ειδικότητες: Εργοφυσιολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο.

Ανάλυση σε 23 παραμέτρους, που αφορούν έλεγχο σε οκτώ πιθανά νοσήματα, καρδιολογικής πνευμονολογικής και μεταβολικής αιτιολογίας με τις κατευθυντήριες οδηγίες της AMERICAN HEART ASSOCIATION-και της EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIOVASCULAR PREVENTION, για διερεύνηση ανεπάρκειας σε φαινομενικά υγιή άτομα, παρακολούθηση εξέλιξης σε ασθενείς, ικανότητα άσκησης σε αθλητές.